5-stappen werkwijze en nazorg

  1. De klant maakt een afspraak met EKI Parkstad voor een keuring of inspectie van de installatie.
  2. EKI Parkstad maakt naar aanleiding van dit bezoek een offerte voor de uit te voeren werkzaamheden. Omdat EKI Parkstad een eenmanszaak is, worden de werkzaamheden aangeboden tegen scherpe, concurrerende prijzen.
  3. De werkzaamheden worden door EKI Parkstad volgens wettelijke eisen en normen uitgevoerd.
  4. De klant ontvangt na de uitgevoerde werkzaamheden een inspectie- of keuringsrapport van EKI Parkstad, welke nodig is voor de verzekering en/of voor de Arbowet.
  5. Standaard service is dat EKI Parkstad na uitvoering van werkzaamheden periodiek contact zal opnemen met de klant. Op deze manier is EKI Parkstad uw partner voor uw veilige en bedrijfszekere installaties die voldoen aan wet- en regelgeving.